Aktualita

4.
8.

Permanent Peace and Happiness - YouTube

Šrí Brahmam Vám všem chce poděkovat, a proto natočil speciální video, které je možno zhlédnout prostřednictvím YouTube na této webové stránce:
Permanent Peace and Happiness. - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=HJS6q-6vS9A)

 

Původním záměrem byla online meditace pro Vás, nicméně vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, a vzhledem k rozdílným časům u nás a v Indii, jsme dospěli k názoru, že pro Vás bude nejlepší natočit video, které si budete moci spustit dle Vašich časových možností a preferencí.

 

Byli bychom rádi, kdybyste mohli svoji štědrost projevit i nadále, nejlépe pravidelnými příspěvky.

 

Vaše dary pomohou Sirotkům z Indie a chudým v ašrámu, aby byl jejich život snesitelnější.

 

Nepředstavitelná chudoba umocněná současnou situací při boji s virem COVID-19 staví ašrám Šrí Brahmama do role, která jej činí více závislým na příspěvcích dárců.

 

Chceme Vám ještě jednou poděkovat, že v této nelehké době myslíte i na to, jak pomoci těm, kteří neměli takové možnosti jako my. Vaše dary jsou pro ně požehnáním.

 

Pokud jste se rozhodli přispívat pravidelně ašrámu Šrí Brahmama, použijte prosím pro zasílání Vašich příspěvků tento účet:

 

Příjemce: Projekt Šance
Korunový účet: 115-2391760267/0100 (CZK)
Eurový účet: 115-2393370297/0100 (EUR)
IBAN: CZ65 0100 0001 1523 9337 0297
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

 

Lidé, kteří organizují pomoc ašrámu znají Šrí Brahmama více než deset let, a to nejen z jeho satsangů a meditací, jež se konají pravidelně nejen v ČR, ale dnes i v Dánsku a Německu, ale rovněž ze svých návštěv ašramu v Indii.

 

Tito lidé, se kterými máte možnost se seznámit na stránkách www.SirotciIndie.cz, www.brahmam.cz, stejně jako Šrí Brahmam, zakladatel ašrámu, jsou zárukou, že Vaše dary se dostanou přímo k těm, kteří je potřebují.

 

Podporujeme Školu a domov pro sirotky a stařečky v Tadpatri, Indie.

 

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.

 

Vyžádejte si prosím potvrzení na Projekt Šance, tel. čísle: 721 270 250, případně napište e-mail na info@sance.info.

 

MUDr. Michal Škarabela, dobrovolník pomoci
skarabela1@gmail.com